REFERENSER

STOCKHOLMS SÖDRA BYGG

Här har vi gjort kontorsanpassningar av lokaler, till exempel för belysning och elkraft. Vi har också installerat datornät och styrsystem för ventilation.

24 STORAGE

Där har vi gjort elinstallationer i nyproducerade lokaler och utför service och underhåll i ett antal av deras anläggningar i Stockholmsområdet

Ersta Hotell

Ersta Hotell ligger i samma område som Ersta Sjukhus på Södermalm. Ett projekt där befintlig verksamhet byggdes om till hotell.
Hotellet har redan flera plan i byggnaden och har nu utökat med ett antal rum. Vår entreprenad innefattade el- tele- och passersysteminstallationer samt brandlarm via underentreprenör

Bredängs Kyrka

Den här entreprenaden innefattade ombyggnad av kyrksalen. Ny kraft och belysning samt renovering av vissa befintliga armaturer utfördes och ny ljudanläggning installerades i salen. På fasaden installerades nya strålkastare samt att korset blev ljussatt med dolda belysning bakom korset.

Brf. Balettvägen Trångsund

Föreningen önskade att vi skulle ta fram ett förslag på nya stolparmaturer sam fasadarmaturer som sitter på förrådsbyggnader i området.